Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry

OTA YHTEYTTÄ

Päijät-Häme Association for the Advancement of Palliative Care

HISTORIAA

Keskustelut saattohoidon kehittämiseksi Päijät-Hämeessä saivat alkunsa 1990-luvun lopulla. Samoihin aikoihin kaksi eri ryhmittymää alkoi toimia saattohoidon kehittämisen hyväksi ja Päijät-Hämeen Keskussairaala kehitti syöpähoitoa. 2010-luvun taitteessa saattohoidossa otettiin merkittävä askel, kun Lahden kaupunginsairaalan osasto L62 muutettiin saattohoitoon keskittyväksi ja vähitellen myös palliatiiviseksi vuodeosastoksi. Saattohoitotoiminnan arvoiksi määriteltiin itsemääräämisoikeus, inhimillisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen. Tiivistyvä keskustelu saattohoidon tarpeesta Päijät-Hämeessä johti vuonna 2006 kuntalaisaloitteeseen yksityisen saattohoitokodin toteuttamiseksi Lahteen. Hanke ei kuitenkaan edennyt. Aloitteentekijät perustivat vuonna 2008 Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistyksen edistämään ja vahvistamaan saattohoidon edellytyksiä muilla tavoin. Yhdistykseen liittyivät kummankin saattohoidon kehittämisen puolesta syntyneen toimintaryhmän jäsenet.

TAVOITTEEMME

Yhdistyksen tavoite on auttaa ja edistää elämänsä luopumismatkalla olevien ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamista Päijät-Hämeen kuntien ja yksityisten ylläpitämissä hoitolaitoksissa ja toimintayksiköissä sekä yksityiskodeissa.