Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry

OTA YHTEYTTÄ

HISTORIAA

Keskustelu saattohoidon vahvistamisesta käynnistyi 1990-luvun lopulla Lahdessakin. 2000-luvun alussa muodostui kaksi asiasta kiinnostuneiden vapaamuotoista ryhmää samaan aikaan, kun Päijät-Hämeen Keskussairaala kehitti syöpähoitoa. Viime vuosikymmenen lopulla Lahden kaupunginsairaala osasto L62 muutettiin saattohoitoon keskittyväksi ja vähitellen myös palliatiiviseksi vuodeosastoksi. Saattohoitotoiminnan arvoiksi määriteltiin itsemääräämisoikeus, inhimillisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen. Tiivistyvä keskustelu saattohoidon tarpeesta Päijät-Hämeessä johti vuonna 2006 kuntalaisaloitteeseen yksityisen saattohoitokodin toteuttamiseksi Lahteen. Hanke ei kuitenkaan edennyt. Aloitteentekijät perustivat vuonna 2008 Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistyksen vuonna 2008 edistämään ja vahvistamaan saattohoidon edellytyksiä muilla tavoin. Yhdistykseen liittyivät kummankin saattohoidon kehittämisen puolesta syntyneen toimintaryhmän jäsenet.

TAVOITTEEMME

Yhdistyksen tavoite on auttaa ja edistää elämänsä luopumismatkalla olevien ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamista Päijät-Hämeen kuntien ja yksityisten ylläpitämissä hoitolaitoksissa ja toimintayksiköissä sekä yksityiskodeissa.